Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Pajić  Milica  Računarstvo i informatika  2013-10-05 
Pandžić  Jovana  Računarstvo i informatika  2016-03-14 
Pandžić  Nemanja  Elektroenergetika  2010-10-13 
Panić  Aleksandar  Računarstvo i informatika  2016-12-23 
Pantić  Boro  Elektroenergetika  1998-06-15 
Pantić  Dejan  Elektroenergetika  2009-06-19 
Pećanac  Nataša  Računarstvo i informatika  2017-10-13 
Pekić  Bojan  Elektroenergetika  2010-11-29 
Petković  Ljiljana  Elektroenergetika  2015-11-19 
Petrović  Nikola  Elektroenergetika  2009-06-18 
Pikić  Ivona  Automatika i elektronika  2016-12-23 
Pikula  Anđelko  Elektroenergetika  2011-11-24 
Planojević  Branko  Elektroenergetika  2011-05-28 
Pljevaljčić  Milenko  Automatika i elektronika  2008-12-11 
Ponjarac  Milenko  Automatika i elektronika  2008-12-19 
Popić  Boriša  Automatika i elektronika  2011-10-13 
Popović  Bogdan  Elektroenergetika  2015-11-18 
Popović  Božidar  Automatika i elektronika  2000-12-08 
Popović  Vojin  Elektroenergetika  2013-09-25 
Pravdić  Marko  Automatika i elektronika  2015-11-20 

Strana 18 od 26, 20 od ukupno 514 slogova, prikaz od sloga 341 do sloga 360