Alumni baza

Alumni baza podataka namijenjena je za održavanje veza između udruženja, fakulteta i diplomaca, evidenciju ažurnih kontakt podataka i evidenciju podataka o zaposlenjima diplomaca. Osnovni podaci o diplomcima su uneseni na osnovu službene evidencije fakulteta, a ostali podaci od strane registrovanih diplomaca.

U alumni bazi trenutno su evidentirani sljedeći podaci:
  • Ukupan broj diplomaca: 4003
  • Broj registrovanih diplomaca: 384
  • Ukupan broj poslova: 326
  • Broj aktivnih poslova: 197
Na osnovu podataka u alumni bazi moguće je:
  • održavanje stalne veze između alumni udruženja, diplomaca i fakulteta nakon diplomiranja,
  • uspostavljanje i održavanje međusobnih veza fakulteta, diplomaca i poslodavaca,
  • evidencija podataka o mogućnostima zaposlenja nakon diplomiranja,
  • računanje prosječnog vremena čekanja na zaposlenje nakon diplomiranja,
  • dobijanje povratnih informacija od diplomaca i njihovih poslodavaca u cilju unapređenja kvaliteta studijskih programa.
Najnoviji diplomci
Marko Lackanović, Računarstvo i informatika, 2017-10-27
Bojan Suknović, Računarstvo i informatika, 2017-10-26
Dejan Janjoš, Elektroenergetika, 2017-10-18
Nataša Pećanac, Računarstvo i informatika, 2017-10-13
Miljan Sikimić, Računarstvo i informatika, 2017-10-13

Više informacija...
Najnoviji poslovi
Software Developer, Comtrade d.o.o., Beograd
Inženjer saradnik za podršku elektronskom poslovanju, Mtel d.o.o., Banja Luka
Senior Software Engineer, Braendler Engineering, Beograd
Software developer, Prointer IT , Banja Luka
Načelnik Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije, Grad Trebinje - Gradska uprava, Trebinje

Više informacija...
Oglasi za posao
Alumni obavještenja