Alumni baza

Alumni baza podataka namijenjena je za održavanje veza između udruženja, fakulteta i diplomaca, evidenciju ažurnih kontakt podataka i evidenciju podataka o zaposlenjima diplomaca. Osnovni podaci o diplomcima su uneseni na osnovu službene evidencije fakulteta, a ostali podaci od strane registrovanih diplomaca.

U alumni bazi trenutno su evidentirani sljedeći podaci:
  • Ukupan broj diplomaca: 4014
  • Broj registrovanih diplomaca: 390
  • Ukupan broj poslova: 328
  • Broj aktivnih poslova: 198
Na osnovu podataka u alumni bazi moguće je:
  • održavanje stalne veze između alumni udruženja, diplomaca i fakulteta nakon diplomiranja,
  • uspostavljanje i održavanje međusobnih veza fakulteta, diplomaca i poslodavaca,
  • evidencija podataka o mogućnostima zaposlenja nakon diplomiranja,
  • računanje prosječnog vremena čekanja na zaposlenje nakon diplomiranja,
  • dobijanje povratnih informacija od diplomaca i njihovih poslodavaca u cilju unapređenja kvaliteta studijskih programa.
Najnoviji diplomci
Ana Božić, Računarstvo i informatika, 2018-02-23
Jelena Mazić, Elektroenergetika, 2018-02-22
Dajana Cerovina, Računarska tehnika i informatika, 2018-02-10
Momčilo Amović, Računarstvo i informatika, 2018-01-31
Gorica Bojić, Računarstvo i informatika, 2017-12-27

Više informacija...
Najnoviji poslovi
Full stack developer, Lanaco d.o.o., Banja Luka
Software Developer, Comtrade d.o.o., Beograd
Odgovorni inženjer za električna mjerenja i ispitivanja, Alumina D.O.O., Zvornik
Inženjer saradnik za podršku elektronskom poslovanju, Mtel d.o.o., Banja Luka
Senior Software Engineer, Braendler Engineering, Beograd

Više informacija...
Oglasi za posao
Alumni obavještenja