Alumni info
Ukupan broj diplomaca: 4014
Broj registrovanih diplomaca: 390
Ukupan broj poslova: 328
Broj aktivnih poslova: 198
Novi diplomci
Ana Božić, Računarstvo i informatika, 2018-02-23
Jelena Mazić, Elektroenergetika, 2018-02-22
Dajana Cerovina, Računarska tehnika i informatika, 2018-02-10
Momčilo Amović, Računarstvo i informatika, 2018-01-31
Gorica Bojić, Računarstvo i informatika, 2017-12-27

Više informacija...
Novi poslovi
Full stack developer, Lanaco d.o.o., Banja Luka
Software Developer, Comtrade d.o.o., Beograd
Odgovorni inženjer za električna mjerenja i ispitivanja, Alumina D.O.O., Zvornik
Inženjer saradnik za podršku elektronskom poslovanju, Mtel d.o.o., Banja Luka
Senior Software Engineer, Braendler Engineering, Beograd

Više informacija...