Alumni info
Ukupan broj diplomaca: 4007
Broj registrovanih diplomaca: 384
Ukupan broj poslova: 326
Broj aktivnih poslova: 197
Novi diplomci
Siniša Kuvač, Računarstvo i informatika, 2017-12-01
Ernad Šabanović, Elektroenergetika, 2017-11-28
Srđan Kovačević, Računarstvo i informatika, 2017-11-24
Dragana Sudžum, Računarstvo i informatika, 2017-11-24
Marko Lackanović, Računarstvo i informatika, 2017-10-27

Više informacija...
Novi poslovi
Software Developer, Comtrade d.o.o., Beograd
Inženjer saradnik za podršku elektronskom poslovanju, Mtel d.o.o., Banja Luka
Senior Software Engineer, Braendler Engineering, Beograd
Software developer, Prointer IT , Banja Luka
Načelnik Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije, Grad Trebinje - Gradska uprava, Trebinje

Više informacija...