Vlade Mališ
Ime Vlade  
Prezime Mališ
Studijski program Računarstvo i informatika  
Datum diplomiranja 2017-03-10