Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Gluhović  Vladimir  Elektroenergetika  2010-12-02 
Govedarica  Dejan  Elektroenergetika  2014-04-09 
Govedarica  Ljubiša  Automatika i elektronika  2006-03-20 
Govedarica  Vitomir  Automatika i elektronika  2006-12-06 
Govedarica  Vladimir  Računarstvo i informatika  2016-02-12 
Gračanin  Daliborka  Elektroenergetika  2008-12-06 
Granić  Srđan  Automatika i elektronika  2017-07-06 
Grče  Mitar  Elektroenergetika  2015-05-22 
Grujić  Goran  Elektroenergetika  2005-10-04 
Grujičić  Slavko  Elektroenergetika  2014-12-01 
Gurović  Jovana  Elektroenergetika  2017-12-21 
Guslov  Milica  Elektroenergetika  2010-12-02 
Guslov  Milica  Elektroenergetika  2015-02-02 
Guzina  Milimir  Automatika i elektronika  2004-11-06 
Hadžiavdić  Sakib  Računarstvo i informatika  2015-10-29 
Hegediš  Dalibor  Računarstvo i informatika  2014-05-27 
Hrnjez  Ðorđe  Računarstvo i informatika  2010-11-29 
Hrnjez  Vesna  Računarstvo i informatika  2010-07-12 
Hršum  Vlastimir  Automatika i elektronika  2015-12-30 
Ikić  Marko  Elektroenergetika  2009-09-04 

Strana 8 od 27, 20 od ukupno 521 slogova, prikaz od sloga 141 do sloga 160