Posao - Rukovodilac Službe za eksploataciju
Radno mjesto Rukovodilac Službe za eksploataciju  
Grana/Djelatnost Energetika  
Institucija "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo-Terenska jedinica Višegrad  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Višegrad  
Web adresa institucije http://www.elprenos.ba